Hlásiče požáru

     

play stop

Včasné zjištění požáru je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou evakuaci osob, zvířat a majetku z prostoru ohrožených požárem a také pro účinný protipožární zásah omezující rozsah hmotných škod. Probíhající požár je charakteristický tvorbou kouře, který

  • je toxický
  • snižuje viditelnost a orientaci

Mnohdy dvě až tři vdechnutí kouře mohou způsobit ztrátu vědomí. Proto je ve většině případů úmrtí při požárech prvotní příčinou právě působení kouře na lidský organismus.

Hlásiče požáru kromě samotného detektoru požáru obsahují  optickou a především akustickou signalizaci, která vás v případě požáru spolehlivě probudí popř. upozorní sousedy, že u vás něco není v pořádku.

Doporučené rozmístění v objektu

Minimální: ložnice, dětský pokoj.

Optimální: obytné místnosti, kuchyně, haly, sklepy, tam kde jsou topidla všech druhů.

Nevhodná místa pro rozmístění: prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny), v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla, ve vrcholech půdních prostorů v blízkosti hřebene střešní konstrukce.

Požární hlásič umisťujeme zpravidla  uprostřed místnosti pod stropem  (teplý kouř se nejprve hromadí právě zde).Hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby, tím uchrání mnoho životů i materiálních hodnot. Proto je určitě výhodnou investicí!


TOPlist