Děti a léto


Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:

   
  • oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,

  • nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),

  • nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,

  • nikdy neponechávat oheň bez dozoru,

  • mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,

  • nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),

  • do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),

  • oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),

  • oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

 

TOPlist